Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

“Bu duygunun rahatsız edici olduğunun, hatta bazen mantıksız olduğunun, abartı olduğunun farkındayım, ama ne yapabilirim? Duygularımı değiştiremiyorum.”

 

Kesinlikle haklısınız, duyguları değiştiremezsiniz; ama acaba duygular kendiliğinden mi varlar, yoksa duyguları oluşturan ve değiştirilebilir bir önceki basamaktan söz edebilir miyiz?

 

Bilişsel-Davranışçı Terapinin (BDT) temel önermesi, duyguların doğrudan değiştirilemez olması sebebiyle bunlara sebep olan düşünce ve davranışlara müdahale ederek duyguların ancak bu şekilde değiştirilmesidir.  Yani özetle, düşünceniz değişirse hisleriniz, duygularınız da değişir. 

 

Örneğin gelecek size oldukça karamsar geliyorsa hiçbir şeye kalkışamazsınız. Ve bu karamsarlığı da yenemezsiniz. Bundan kurtulmaya çalışır, kurtulamadığınızı fark eder, daha derin bir karamsarlığa gömülürsünüz. O zaman doğrudan duygunun (bu örnekte karamsarlığın, mutsuzluğun) kendisiyle çalışmak, açılmayan bir kapıyı açmaya inatla zorlamak, açılmadığını gördükçe daha da tükenmek ve her defasında daha da dibe batmak demek. Peki, ne yapmalı? Duyguları ürettiğini bildiğimiz ve değiştirilebilir bir alana kaydırmalı enerjiyi: düşünceler ve davranışlar. Düşünceleri ele alması, çalışması usta bir terapist eşliğinde yapıldığında olumlu sonuç verir ve karamsarlığı düzeltebilir. BDT, bu yüzden 2000’in üzerine araştırma ile etkinliği kanıtlanmış, oldukça iyi bir modeldir. Duygularla değil kaynaklarıyla çalışır ve iyi sonuç verir.

 

Bir başka örnek verelim:

Panik atak tedavisi için BDT uygulanırken daha ilk bir iki seanstan itibaren büyük gelişme kaydedilir, atakların hem sıklığı hem şiddeti azalır.

 

Takıntı hastalığında (obsesif kompülsif bozukluk) BDT uygulandığında oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.

 

Fobi (uçak korkusu, asansör korkusu, hayvan korkusu, yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu… çeşitli korkular) terapi uygulamalarında fobiler tamamen ortadan kalkar.

 

Bu örnekler uzatılabilir, sonuç değişmez, BDT etkin bir yöntemdir ve usta bir terapist eşliğinde yapıldığında oldukça iyi sonuçlar verir. Özetle: iyileşmek mümkün!

TOP